Tag: SEO

BACKLINK คือสิ่งสำคัญต่อ SEO แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาทำแบบสุ่มสี่สุ่มห้า

เพราะ BACKLINK คือสิ่งสำคัญต่อ SEO แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาทำแบบสุ่มสี่สุ่มห้า ในการทำ SEO หรือ Search Engine Optimization นั้นมีกระบวนการหนึ่งที่ถือเป็นใจความสำคัญอย่างมากเพื่อทำให้ลำดับเว็บไซต์​ (Ranking) ของคุณไต่ขึ้นมาสู่หน้าแรกของ Google ได้ นั่นคือ “การทำ Link Building” ซึ่งโดยหลักการที่ถ้าจะให้อธิบายแบบสั้น…