Tag: No Eave House Style

บ้านไร้ชายคา เทรนด์ใหม่ของบ้านไทยกับโจทย์การออกแบบที่ท้าทาย

ด้วยสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ที่ต้องเผชิญกับแสงแดดจัดจ้าและฝนตกชุกตลอดช่วงฤดูฝน จึงส่งผลต่อการออกแบบบ้านในประเทศไทยที่นิยมดีไซน์หลังคาบ้านให้มีความลาดชันสูง เพื่อช่วยในการระบายน้ำฝนบนหลังคาได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังนิยมออกแบบหลังคาบ้านให้มาพร้อมชายคายื่นยาวมากเป็นพิเศษ เพื่อช่วยป้องกันฝนสาดเข้าสู่พื้นที่ภายในบ้านและยังทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันแสงแดดและความร้อนให้กับตัวบ้านอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะสามารถพบเห็นแบบบ้านสไตล์ไทยเช่นนี้ได้ตามบ้านเรือนไทยสมัยเก่า หรือบ้านไทยประยุกต์ที่มีการหยิบนำเอกลักษณ์บางส่วนของบ้านไทยในอดีตมาผสมผสานไว้กับการออกแบบบ้านที่ลงตัวกับสภาพภูมิอากาศ แต่เนื่องด้วยในปัจจุบันมีนวัตกรรมการก่อสร้างบ้านที่พัฒนาไปอย่างก้าวไกลมากยิ่งขึ้น จึงทำให้สามารถนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ในวัสดุต่าง ๆ มาปรับใช้กับการออกแบบบ้านรุ่นใหม่ได้อย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยฟังก์ชั่นของวัสดุก่อสร้างที่ถูกคิดค้นมาเพื่อตอบโจทย์การก่อสร้างบ้านอันเหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้เองจึงเกิดเป็นรูปแบบบ้านสไตล์ใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมสูงสำหรับการก่อสร้างบ้านในปัจจุบัน กับแบบบ้าน “No Eave House Style” เทรนด์การออกแบบบ้านไร้ชายคาที่ลงตัวกับการอยู่อาศัยในประเทศไทย แม้คำว่า “No Eave House…