Tag: My Hero

สั่งเจ้าพ่อไปสอนหนังสือ หนังเกาหลีฮิต ตลกที่น่าดู ! ยอดฮิต

ปี 2001 My Boss, My Hero “สั่งเจ้าพ่อไปเรียนหนังสือ” ถล่มตารางบ็อกซ์ออฟฟิศแดนโสมด้วยมุขฮาลีลาโดนกับเรื่องราวของมาเฟียมาดกวนที่ถูกส่งไปเรียนหนังสือให้จบ มาปี 2006 นี้ My Boss, My Teacher “สั่งเจ้าพ่อไปสอนหนังสือ” ภาคต่อของ My Hero จะจี้เส้นกว่าเดิมด้วยสถานการณ์กระตุกต่อมขำเมื่อมาเฟียคนเดิมเรียนจบหลักสูตร…