Tag: Atlanta Falcons

Falcons ไม่ใช้ตัวเลือกปีที่ 5 กับปีกใน ‘Hurst’

Atlanta Falcons เลือก Kyle Pitts ปีกในจาก ฟลอริด้า เข้าทีมฐานะดราฟท์อันดับ 4 ส่งผลกระทบต่ออนาคตของ Hayden Hurst ปีกในวัย 27 ปีโดยตรง Atlanta Falcons ยืนยันการไม่ใช้ตัวเลือกปีที่ 5 กับ…