Tag: สภาพอากาศร้อน

การออกแบบบ้านให้เหมาะสม

การสร้างบ้านในปัจจุบัน ถือว่า ต้องมีการวางแผนไว้รอบด้าน ด้วยสภาพอากาศร้อน หรือต้องรับมือกับอุทกภัยน้ำท่วม ที่ถือได้ว่า มีความรุนแรงมากในปัจจุบัน  โดยการออกแบบนั้นมีหลากหลายด้านให้ได้คำนึง ซึ่งแต่ละด้านนั้นมีความสัมพันธ์กัน  หากออกแบบบ้านไม่ดีแล้ว การสร้างบ้านที่ไม่ดีจะตามมาด้วย ซึ่งจะทำให้ผู้อยู่อาศัยก็ไม่เป็นสุขด้วยเช่นกัน หรืพูดได้ว่า ควรจะสร้างเพื่อความสุขตามอัตภาพของผู้อยู่อาศัย และความเป็นมนุษย์คือ การได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ได้สัมผัสธรรมชาติ และได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี รับออกแบบบ้าน การออกแบบบ้าน…