Tag: วัสดุปูพื้น

เลือกวัสดุปูพื้นโรงจอดรถให้ตอบโจทย์การใช้งาน

โรงจอดรถ นับเป็นพื้นที่ด่านแรกก่อนย่างก้าวเข้าสู่พื้นที่ในบ้าน ซึ่งนอกจากจะใช้เป็น พื้นที่สำหรับการจอดรถ ในบ้านแล้ว การออกแบบพื้นที่ในบริเวณ นี้ให้สวยงามยังถือเป็นหน้าตาของบ้านที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ และบรรยากาศ ที่น่าอยู่ให้กับตัวบ้านมากยิ่งขึ้น โดยส่วนมากจะนิยมออกแบบโรงจอดรถไว้บริเวณด้านหน้าของบ้านเพื่อให้สะดวกต่อการนำรถ เข้า-ออก ได้อย่างง่ายดาย บางบ้านอาจจะมีการออกแบบ โรงจอดรถ ให้มาพร้อม หลังคาสำหรับกันแดด และกันฝน หรือบางบ้านอาจ เปิดโล่งไปเลยก็มีให้ เห็นอยู่มากทั้งในบ้านจัดสรรทั่วไป…