Tag: รับทำเว็บไซต์

ทำเว็บไซต์ จ้างเขียน VS เว็บไซต์สำเร็จรูป แบบไหนดีกว่ากัน

เว็บไซต์ คืออะไร? เว็บไซต์ คือ สื่อนำเสนอข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถรวบรวมหน้าเว็บเพจหลายๆ หน้าเข้าไว้ด้วยกันและเชื่อมโยงผ่านไฮเปอร์ลิงก์ โดยจะต้องเปิดด้วยโปรแกรมเฉพาะทางคือ Web Browser การ สร้างเว็บไซต์ ส่วนใหญ่จะถูกสร้างขึ้นจากภาษาทางคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกกันว่า HTML (Hyper Text Markup Language) หรือนำภาษาอื่นๆ มาร่วมด้วย ถูกเรียกว่า…