Tag: ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์

กกมท.เดินหน้าตั้งคณะทำงานเตรียมทัพสู้ม.อาเซียน

ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 ที่ห้องประชุมอาคารอุดมศึกษา 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 โดยที่ประชุมมีมติให้มีการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในศึกกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20…