Tag: บ้านผู้สูงอายุ

ออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุอย่างไรให้ปลอดภัยทุกการใช้งาน

สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยรวมกัน หลายช่วงวัยจำเป็นต้องคำนึงถึงของความปลอดภัยของผู้สูงอายุเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันต่อร่างกายของผู้สูงวัยภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเดินสัญจรไปมาภายในบริเวณบ้าน การลุกนั่ง การเข้าห้องน้ำ หรือแม้แต่ช่วงเวลาพักผ่อนภายในห้องนอน ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างง่ายดาย หากมีการออกแบบส่วนใช้สอยภายในบ้านที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ บทความนี้ จึงรวบรวมทริคเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านให้ปลอดภัยและพร้อมรองรับความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยมาฝากกัน การออกแบบทางเดินภายนอกที่เชื่อมสู่พื้นที่ในบ้าน สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกสำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ภายในบ้านคือเรื่องความปลอดภัย โดยควรเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบสเปซที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่นอกบ้านและในบ้านให้พร้อมรองรับการเคลื่อนไหวของผู้สูงวัยอย่างปลอดภัย หากมีการออกแบบบันไดบริเวณหน้าบ้านเพื่อเชื่อมสู่พื้นที่ภายในบ้าน แนะนำว่าควรออกแบบบันไดลูกนอนให้มีความกว้างอย่างเหมาะสม สามารถเหยียบได้เต็มเท้า และควรมีระดับความสูงในแต่ละขั้นที่พอดีต่อการก้าวเท้าของผู้สูงอายุที่ปลอดภัย หรือหากผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมในการช่วยพยุงเดินหรือรถเข็น แนะนำให้ออกแบบทางเดินลาดแทนขั้นบันได…