Tag: น้ำท่วม

การออกแบบบ้านเพื่อรับมือภัยธรรมชาติ

ต้องยอมรับว่า ภัยที่เกิดจากธรรมชาติทั้งแผ่นดินไหว น้ำท่วม และลมพายุ เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไร ซึ่งถึงได้ว่า ปัจจุบันในเมืองไทยมีขึ้นบ่อยครั้ง และในแต่ละครั้งมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และตัวบุคคล โดยเฉพาะที่อยู่อาศัย การเริ่มการป้องกันจึงต้องมีการวางแผนในการมองการณ์ไกลว่า อาจจะเกิดปัญหาใดและพร้อมหาวิธีแก้ไขที่ถูกต้อง ดังนั้นก่อนที่จะออกแบบหรือก่อสร้างบ้านจึงควรคำนึงถึงปัญหาเหล่านี้ให้มาก โดยบ้านส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติมากที่สุด มักจะตั้งอยู่ในต่างจังหวัด ในพื้นที่ธรรมชาติอย่างป่าเขา ทุ่งหญ้า ท้องนา หรือริมน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงภัยดังกล่าว…