กีฬาเพื่อสุขภาพ


กีฬา
กีฬา
กีฬาเพื่อสุขภาพ คืออะไร ?

กีฬาเพื่อสุขภาพ คือ การเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ปรับปรุงสุขภาพให้ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายจากโรคต่าง ๆ ซึ่งจุดประสงค์เพื่อทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดจนเกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย ฝึกทักษะ ฝึกให้มีวินัย ฝึกให้รู้จักแพ้ รู้จักชนะ อาจกล่าวได้ว่ากีฬาทุกชนิดที่ใช้แข่งขัน เกมส์ หรือการละเล่นที่ใช้แรงกาย การบริหารร่างกายและการออกกำลังกายรูปแบบต่าง ๆ หรืองานอดิเรกที่ใช้แรงกายสามารถนำมาใช้หรือดัดแปลงให้เป็นกีฬาเพื่อสุขภาพได้ทั้งนั้น


ขอบคุณที่มา
การออกกำลังกายและกิจกรรมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *