magicplan | 2020

ผลงานของบริษัท Sensopia จากแคนาคา Magicplan คือแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้การออกแบบแปลนบ้านของคุณสะดวกยิ่งขึ้น การันตรีด้วยยอดดาวน์โหลดมากกว่า 12 ล้านครั้ง รางวัลแอปพลิเคชั่นยอดเยี่ยมประจำปี 2012 ใน3 ประเทศ และรางวัลอันดับ 1 ประเภทแอปพลิเคชั่นอรรถประโยชน์ใน 104 ประเทศ

แอปพลิเคชั่น Magicplan เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบแปลนบ้าน รวมไปถึงตกแต่งภายในรูปแบบโครงสร้าง 3 มิติ โดยการสร้างแปลนบ้านบ้าน3 มิตินั้นก็ทำได้ง่ายๆ เพียงแค่คุณใช้กล้องมือถือในการจับภาพโครงสร้างแต่ละมุมแต่ละจุดของบ้าน ระบบของแอปนี้ก็จะคำนวนและสร้างแบบแปลน 3 มิติ ของบ้านขึ้นมา ซึ่งเราสามารถแก้ไข หรือทดลองนำเฟอร์นิเจอร์มาวาง ดัดแปลง ต่อเติมแปลนบ้านก็สามารถทำได้เช่นกัน รับออกแบบบ้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *