Category: การศึกษา

กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ โรงเรียนบ้านไร่หลวง

กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ โรงเรียนบ้านไร่หลวง วันที่ 14 ตุลาคม 2564 (แรม 8 ค่ำ เดือน 11 ใต้ เดือนเกี๋ยง เหนือ) โรงเรียนบ้านไร่หลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 นำโดยนายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ…