วันแรดโลก

วันแรดโลก

เมื่อวันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ไม่เคยลืม “วันแรดโลก” วันที่ 22 กันยายนของทุกปี UFABET

ซึ่งเป็นหนึ่งในวันที่ทุกคนจะได้ร่วมปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ “แรด” และตระหนักถึงการลดลงของจำนวนประชากรสัตว์เลือดอุ่นขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ก่อนที่สัตว์ชนิดนี้จะสูญพันธุ์ไปจากโลก ดังเช่นการสูญพันธุ์ของแรดในประเทศไทย

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ที่ไม่เคยลืม เช่น “วันแรดโลก” ซึ่งตรงกับวันพุธ ที่ 22 กันยายน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ขอเชิญชวนชาวไทยทุกคน ร่วมตระหนักถึงความสำคัญของแรด ที่มีจำนวนลดลงเป็นอย่างมาก

วันแรดโลก

โดยในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยเคยมีแรดถึง 2 สายพันธุ์ คือ แรดชวา และแรดสุมาตรา (กระซู่) ที่ปัจจุบันได้สูญพันธุ์จากประเทศไทยไปแล้ว และไม่พบการดูแลแรดทั้งสองสายพันธุ์นี้ในสวนสัตว์ เนื่องจากจำนวนประชากรที่พบในธรรมชาติมีน้อยมาก ไม่ถึง 100 ตัว เท่านั้น

สำหรับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีแรดอยู่ในความดูแลและการอนุรักษ์ คือ “แรดขาว” (White rhinoceros) ซึ่งเป็นแรดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีน้ำหนักตัวสูงถึง 3,500 กิโลกรัม จำนวน 2 ตัว ชื่อ พี่ฮอร์น (เพศผู้) อายุ 26 ปี และ น้องกอหญ้า (เพศเมีย) อายุ 19 ปี

โดยได้รับการดูแลและอนุรักษ์ ในส่วนแสดงซาวันนาซาฟารี ซึ่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ดูแลแรดขาวมาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี แรดทั้งสองตัวนี้มีความผูกพันและสนิทสนมกับผู้เลี้ยง และชอบให้อาบน้ำ ขัดตัว ซึ่งเป็นการสร้างความผ่อนคลายให้กับพี่ฮอร์น และน้องกอหญ้า สองสมาชิกแรดขาวได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง “แรดขาว” ยังเป็นหนึ่งใน Big Five ของกิจกรรม Behind the Zoo ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *