โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย เป็นประเทศที่มีอุณหภูมิสูงและมีฝนตกตลอดทั้งปี และมีแสงแดดจัดการเลือกประตูและหน้าต่างที่เหมาะสมจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายนี่เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา ปัจจัยในการเลือกประตู และหน้าต่างเพื่อปรับให้เข้ากับประเทศร้อนมี ดังนี้

ภูมิอากาศ : เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้แนวเส้นศูนย์สูตร ซึ่งส่งผลให้พื้นที่อยู่อาศัยต้องเผชิญกับความร้อนจากแสงแดดและฝนตกชุก จึงควรเลือกประตูและหน้าต่างที่สามารถป้องกันความร้อนเข้าสู่พื้นที่ภายในบ้านพร้อมป้องกันการรั่วซึมของน้ำฝนได้ด้วย

ทิศทางลมและแสงแดด : ทิศตะวันตกและทิศใต้จะเผชิญกับความร้อนจากแสงแดดค่อนข้างมากและยาวนานที่สุด ส่วนทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นทิศที่มีลมพัดผ่าน จึงควรเลือกใช้ประตูและหน้าต่างที่มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถป้องกันความร้อนจากแสงแดดและแรงลมปะทะเข้าสู่พื้นที่ภายในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สภาพแวดล้อม : เพื่อให้บรรยากาศของบ้านอยู่สบาย และเป็นพื้นที่พักผ่อนของคุณที่แท้จริง สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในบ้าน ควรปราศจากมลภาวะต่างๆมารบกวน ทั้งเรื่องของสภาวะอากาศ เช่น ฝุ่นละออง รวมถึงมลภาวะทางเสียงด้วยเช่นกัน  ประตูและหน้าต่างที่เลือกใช้ จึงควรมีคุณสมบัติที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง ฝุ่นควัน รวมถึงต้องช่วยลดทอนเสียงรบกวนจากภายนอกเข้าสู่ภายในบ้านได้ด้วย

วัสดุประตูและหน้าต่าง : ปัจจุบันมีวัสดุให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละชนิดต่างก็มีจุดเด่นและข้อสังเกตที่มีผลต่อการอยู่อาศัยแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น

  • ไม้ เป็นวัสดุธรรมชาติ มีราคาสูง สามารถตัดแต่งขึ้นรูปได้ตามต้องการ แต่ไม่ทนทานกับสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย เพราะอาจเกิดการพองตัว บิด โก่ง งอ และแตกหักได้ง่าย
  • อลูมิเนียม เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน ยากต่อการเกิดสนิม แต่อาจพบปัญหาการรั่วซึมของน้ำในช่วงฝนตกได้ง่าย เนื่องจากมีรอยต่อบริเวณมุมประตูและหน้าต่างที่ใช้วิธีชนและยึดแทนการเชื่อมด้วยความร้อนให้เป็นเนื้อเดียวกัน อีกทั้งวัสดุที่เป็นโลหะสามารถนำความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ตัวบ้านได้ และยังทำให้เกิดเสียงดังในระหว่างการเปิด-ปิดประตูและหน้าต่างด้วยเช่นกัน ยิ่งไปกว่านั้น เสียงรบกวนจากภายนอกยังสามารถเล็ดลอดเข้าสู่ตัวบ้านได้อย่างง่ายดาย
  • ไวนิล เป็นวัสดุชนิดใหม่ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย เนื่องจากมีความแข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี ไม่ทำให้เกิดสนิมและไม่ติดไฟ อีกทั้งยังสามารถกันความร้อนและเสียงรบกวนเข้าสู่พื้นที่ภายในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีระบบล็อคเพื่อความปลอดภัยที่แน่นหนา พร้อมขั้นตอนการติดตั้งที่สะดวก รวดเร็ว และง่ายดาย

ดังนั้น การเลือกประตูและหน้าต่างให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของไทย จึงควรพิจารณาถึงความแข็งแรง ทนทาน และมีคุณสมบัติในการป้องกันตัวบ้านจากความร้อนของแสงแดด การรั่วซึมของน้ำฝน เสียงรบกวนภายนอก กระแสลม ฝุ่น และสามารถสร้างความปลอดภัยในการใช้ชีวิต นอกจากนี้ควรเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล ซึ่งมาพร้อมบริการแบบครบวงจรด้วยทีมช่างมืออาชีพ รับออกแบบบ้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *