แพร่เร่งฉีดแอสตร้าเซนเนก้า

แพร่เร่งฉีดแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 แก่ประชาชน เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 14.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ ไฮโล ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นการนัดรับวัคซีนเข็มที่ 2 แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) แก่ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18-59 ปี รวมถึงผู้สูงอายุ

แพร่เร่งฉีดแอสตร้าเซนเนก้า

โดยมีประชาชนมาเข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวน 158 ราย ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแพร่ โอกาสนี้นายเอกชัย เพชรพราว รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งขอขอบคุณคณะทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลแพร่ ในการสนับสนุนการฉีดวัคซีนดังกล่าว

แพร่เร่งฉีดแอสตร้าเซนเนก้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *