เพิ่มจุดตรวจโควิด-19

เพิ่มจุดตรวจโควิด-19 ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเตรียม จัดตั้งจุดตรวจ รถตรวจชีวนิรภัย พระราชทานเพิ่ม ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันพุธ ที่ 3 พฤศจิกายน พร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่ ลงตรวจ ATK (Antigen test kit) และ ฉีดวัคซีน เชิงรุกในชุมชน เสือมังกร

เมื่อวันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายประจญ ประชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน การประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตาม สถานการณ์ ประจำวัน และ วางมาตรการ การควบคุมโรค ในพื้นที่ต่าง ๆ ที่พบการระบาด

ภายหลังเสร็จสิ้น การประชุม ได้มอบหมายให้ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรค Covid – 19 ในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวัน ว่า วันนี้พบผู้เสียชีวิต เพิ่มอีก 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 82 ปี มีประวัติโรคประจำตัว คือ

– โรคเบาหวาน
– ความดันโลหิตสูง
– ไตวาย
– หลอดเลือดหัวใจ
– หลอดเลือดสมอง

เพิ่มจุดตรวจโควิด-19

มีประวัติติดเชื้อ จากคนในครอบครัว และไม่เคยได้รับวัคซีน ป้องกันโรคโควิด – 19 มาก่อน โดย

– เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม เริ่มมีอาการไข้ มีน้ำมูก
– วันที่ 16 ตุลาคม ตรวจ RT-PCR พบติดเชื้อโควิด เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม ต่อมา มีอาการเหนื่อยมากขึ้น ออกซิเจนในเลือดต่ำ จึงส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
– วันที่ 24 ตุลาคม อาการไม่ดีขึ้น หอบเหนื่อยมากขึ้น ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
– และวันที่ 30 ตุลาคม ระบบหายใจล้มเหลว และ เสียชีวิตลง

จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

ด้านสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โควิด – 19 พบผู้ติดเชื้อ เพิ่มอีก 322 ราย เป็นผู้ติดเชื้อ จากต่างจังหวัด 6 ราย ประกอบด้วย

– จังหวัดลำพูน 3 ราย
– จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดละ 1 ราย

ส่วนที่เหลือ 316 ราย เป็นผู้ติดเชื้อ ในจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็น

– การติดเชื้อในครอบครัว และ สัมผัสผู้ติดเชื้อ รายก่อนหน้า 116 ราย ยังคงพบการระบาด ในหลาย ๆ ครอบครัว กระจายอยู่ในหลาย ๆ อำเภอ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก 74 ราย
– จากคลัสเตอร์เดิม ที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรค 103 ราย ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อ ที่พบระหว่างการกักตัว

เพิ่มจุดตรวจโควิด-19

นอกจากนี้ ยังมีผู้ติดเชื้ออีก 23 ราย จากคลัสเตอร์ใหม่ และ คลัสเตอร์ ที่มีการระบาดต่อเนื่อง ได้แก่

คลัสเตอร์แคมป์แรงงาน หมู่ 11 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี 19 ราย
– ร้านอาหารลีลาสุขโขไทย&สุขโขคาเฟ่ บริเวณข้างอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 2 ราย
– ร้านบาร์ 77 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง 1 ราย
– พนักงานล้างจานภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง 1 ราย

ทั้งนี้ ขอแจ้งแก้ไขข่าว ที่นำเสนอไปเมื่อวันจันทร์ ที่ 1 พฤสจิกายน 2564 พบว่ามีความคลาดเคลื่อน จากการที่ผู้ติดเชื้อ ให้ข้อมูลเท็จว่า มีประวัติเกี่ยวข้องกับ ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขา ริมปิง จากการสอบสวนแล้ว พบว่า เป็นการติดเชื้อในครอบครัวที่ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี ไม่ได้มีประวัติสัมผัส กับพนักงานร้านก๋วยเตี๋ยว ดังกล่าว แต่อย่างใด

สำหรับสถานการณ์ การติดเชื้อ ภายในครอบครัว และ การติดเชื้อ ในชุมชนแรงงานต่างด้าว ยังคงพบผู้ติดเชื้อ เป็นจำนวนมาก เนื่องจาก ผู้ติดเชื้อรายแรก ไม่คิดว่าตัวเอง เป็นกลุ่มเสี่ยง จึงไม่ระมัดระวังตัว และ ไม่แยกตัว จากคนในครอบครัว จนกระทั่ง มีอาการ จึงเข้ารับการตรวจ

ทางจังหวัดเชียงใหม่ จึงจะตั้งจุดตรวจ จากรถตรวจ ชีวินิรภัยพระราชทาน เพิ่ม ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป in Chiang Mai Therefore, additional checkpoints from the royally bestowed safety car will be set up from Wednesday, November 3, 2021 onwards.

– ผู้ที่อาศัยอยู่ ในแขวงศรีวิชัย สามารถเข้ารับการตรวจ ATK (Antigen test kit) ได้ที่สำนักงานเทศบาลแขวงศรีวิชัย
– ผู้ที่อาศัยอยู่ในแขวงเม็งราย และ แจ่งหัวลิน สามารถเข้ารับการตรวจ ATK (Antigen test kit) ได้ที่ ศูนย์วัณโรคเชียงใหม่ ตรงข้ามร้านสุริวงค์บุ๊คเซ็นเตอร์
– ผู้ที่อาศัยอยู่ในแขวงนครพิงค์ ตรวจ ATK (Antigen test kit) ได้ที่จุดตรวจเฉพาะกิจ ที่โรงเรียนวัดป่าแพ่ง
– ผู้ที่อาศัยอยู่ในแขวงกาวิละ ตรวจ ATK (Antigen test kit) ได้ที่จุดตรวจเฉพาะกิจ หอประชุมสวนสุขภาพบ้านเด่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *