ผ่านการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์

สวนสัตว์เชียงใหม่ ผ่านการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์ นายสัตวแพทย์สุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์เกษตร สุเตชะ UFABET อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ผ่านการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์

ปิดการตรวจสวัสดิภาพสัตว์ สวนสัตว์เชียงใหม่ ผ่านการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำให้ปรับปรุงพัฒนา เพิ่มเติม เพื่อเตรียมการตรวจของคณะกรรมการจากสวนสัตว์อาเซียน (SEAZA) ต้นปีหน้า จากนั้นนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

ผ่านการตรวจประเมินสวัสดิภาพสัตว์

ได้นำ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เข้าแสดงมุทิตาจิต ต่อ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์(คุณหมอสุเมธ) เนื่องในโอกาสเกษียณ อายุการทำงาน ในวันที่ 30 กันยายน64 นี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นเนื่องจาก ครั้งหนึ่ง คุณหมอสุเมธ ได้ เคยมาทำงานที่สวนสัตว์เชียงใหม่ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการในปี 2545 เมื่อเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *