ผบช.ภ.5

ผบช.ภ.5 เปิดกิจกรรมจิตอาสา ฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชน เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 15.30 น. ตามนโยบายของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ไฮโล พลตำรวจเอกสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตำรวจ ส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และบริการสาธารณะโดยการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและจิตอาสาภัยพิบัติ ตามแนวพระราชดำริ

ผบช.ภ.5

โดยทางพลตำรวจโท ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชน โดยร่วมกับข้าราชการตำรวจ ส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่ได้รับความเสียหายจากต้นยางนายักษ์อายุกว่า 100 ปี โค่นล้ม

ผบช.ภ.5

จำนวน 10 ต้น และเสาไฟฟ้าตลอดแนวถนนกว่า 200 เมตร ล้มทับอาคารบ้านเรือน ทรัพย์สิน ร้านค้าของประชาชน ได้รับความเสียหายกว่า 10 หลังคาเรือน บริเวณ (ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน สายเก่า) ช่วงรอยต่อ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ – อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *