บอร์ดกีฬาอาชีพไฟเขียวเงินสงเคราะห์
บอร์ดกีฬาอาชีพไฟเขียวเงินสงเคราะห์ (เยียวยา) กลุ่มนักกีฬาอาชีพ เจ้าหน้าที่ รวม 1,300 คน กว่า 20 ล้านบาท จากนี้เตรียมเสนอบอร์ดใหญ่ของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ พิจารณาอนุมัติอีกครั้ง ในการประชุมวันที่ 22 สิงหาคมนี้ ก่อนจะมีการเบิกจ่ายให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ตามลำดับต่อไป อ่านต่อเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *