นายพิชญา นาควัชระ

นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่ากรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง อ่านต่อเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *