นายกกิ่งกาชาด

นายกกิ่งกาชาด ทำบุญร่วมกับชาวบ้าน ในเทศกาลเข้าพรรษา เมื่อช่วงเช้าวันพุธ ที่ 6 ตุลาคม เวลาประมาณ 07.00 น. ณ วัดล้านตอง บ้านล้านตอง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ทาง นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสันกำแพง พร้อมด้วย นางทิพย์วรรณ์ นันตาสาย นายกกิ่งกาชาดอำเภอสันกำแพง ไฮโล นำโดยนายถนอม จันทร์ฟอง ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง และคณะศรัทธาวัดล้านตอง

นายกกิ่งกาชาด

ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร วันธรรมสวนะ “ช่วงฤดูกาลเข้าพรรษา ซึ่งเป็น 1 ใน 10 กิจกรรมของโครงการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “อำเภอคุณธรรม ” (10 Flagship to DOPA New Normal 2021) นอกจากนั้นทางนายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอ ยังได้กล่าวให้ความรู้แก่ประชาชมชาวบ้านเรื่องป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 และข้อราชการต่าง ๆ

นายกกิ่งกาชาด

พร้อมได้แนะนำตัวพึ่งมารับตำแหน่งนายอำเภอคนใหม่ และจะร่วมทำบุญในเดือนเข้าพรรษานี้”ธรรมสัญจรไปทุกวัดใน 10 ตำบลใน อำเภอสันกำแพงในเข้าพรรษานี้ นอกนั้นดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIVID-19) อย่างเคร่งครัด และมีเจ้าหน้าที่สาธารสุขอำเภอ รพ.สต.อสม.ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจล และเว้นระยะห่าง กันอย่างเข้มงวดเพื่อป้องเชื่อโรคโควิดต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *