ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง

ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดตลาดหลักเมืองเป็นเวลา 3 วัน ในระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2564 โดยเทศบาลนครลำปางได้เร่งทำความสะอาดตลาดหลักเมืองและถนนบุญวาทย์ ไฮโล เพื่อป้องกันและแก้ไขการระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่

ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง

สืบเนื่องจากเทศบาลนครลำปางได้ปิดตลาดหลักเมืองเป็นเวลา 3 วันเนื่องจากตรวจพบพ่อค้าแม่ค้าติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 ราย ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนนั้น ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่าวันนี้ ( 12 ตุลาคม 2564 ) เทศบาลนครลำปางร่วมกับทุกหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ทำความสะอาดตลาดหลักเมืองและถนนบุญวาทย์

ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง

ป้องกันและแก้ไขการระบาดของ โควิด-19 เพื่อไม่ให้ระบาดขยายออกไปในพื้นที่จังหวัดลำปาง เนื่องจากได้ตรวจพบพ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายสินค้าบริเวณประตูทางเข้าตลาดติดเชื้อ จำนวน 3 ราย ซึ่งขณะนี้ได้พักรักษาตัวโดยการดูแลจากคณะแพทย์และพยาบาลอยู่ที่ โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *