ดอยปุย

ดอยปุย

ดอยปุย เป็นที่อยู่ของหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง (แม้ว) อยู่เลยขึ้นไปจากพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ 4 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ของ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้งของดอยปุยอยู่ในแนวของเทือกเขาถนนธงชัย สูงจากระดับน้ำทะเล 1,658 เมตร สภาพภูมิประเทศของดอยปุยเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และป่าสน และดอกไม้เมืองหนาวที่ชาวเขาปลูกไว้

ถ้ามาในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคมดอกนางพญาเสือโคร่งจะออกดอกสีชมพูสวยงาม บนดอยปุยมีอากาศหนาวเย็นและชื้นเกือบตลอดทั้งปี ทางขึ้นไปยังดอยปุยเป็นถนนลาดยาง คดเคี้ยว ทางแคบพอรถสวนกันได้ และลาดชันเป็นบางช่วง

บริเวณรอบๆ หมู่บ้านชาวเขา มีทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างยิ่งและยังสามารถมองเห็นดอยอินทนนท์เบื้องหน้าได้อย่างชัดเจนอีกด้วย นักท่องเที่ยวสามารถไปเยี่ยมชมได้สะดวกเพราะอยู่ใกล้ตัวเมือง เดินทางได้ทั้งรถส่วนตัวและรถแดง โดยใช้เวลาในการเดินทางจากตัวเมืองประมาณ 1 ชั่วโมงเท่านั้น

ภายในหมู่บ้านมีร้านขายของที่ระลึกซึ่งมีทั้งผลิตภายในหมู่บ้านและนำมาจากที่อื่นวางขายให้แก่นักท่องเที่ยวด้วย หรือถ้าต้องการเช่าชุดชาวเขาใส่ถ่ายรูป มีให้เช่าที่ด้านหน้าทางเข้า

หมู่บ้านม้งดอยปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตามรอยวัตถุดิบสดใหม่ สู่ “ครัวโครงการหลวง” ชมไร่สตรอเบอรี่ เคพกูสเบอร์รี่ กาแฟอาราบีก้า สวนดอกไม้ วิถีเกษตรพอเพียง ตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 อยู่ใกล้วัดพระธาตุดอยสุเทพ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

เที่ยว “บ้านม้งดอยปุย”

อยู่ในพื้นที่ของ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ถัดจากพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ขึ้นไป 4 กิโลเมตร เมื่อ พ.ศ. 2512 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จทอดพระเนตร “หมู่บ้านม้งดอยปุย” ในช่วงเวลานั้น ชาวบ้านยังคงปลูกฝิ่น และท้อพื้นเมือง แต่มีฐานะยากจน ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้น เพื่อศึกษาวิจัยพืชเมืองหนาว และส่งเสริมให้ปลูกพืชทดแทนฝิ่น เช่น ผลไม้ ผัก ไม้ดอก ถั่วแดง กาแฟ เป็นต้น

ดอยปุย

ดอยปุย

“ร้านขายของฝากดอยปุย”

เดินเล่น เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก ในหมู่บ้านม้งดอยปุย มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย มีทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ กระเป๋า รองเท้า ของใช้เบ็ดเตล็ด รวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม ชา กาแฟ ผลผลิตการเกษตรที่ชาวไร่นำมาขาย สภาพภูมิประเทศของดอยปุย เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ป่าไผ่ และป่าสน อันอุดมสมบูรณ์

ดอยปุย

ดอยปุย

“ไร่สตรอเบอรี่”

ชมไร่สตรอเบอรี่แบบขั้นบันได ปลูกลดหลั่นตามไหล่เขา บรรยากาศสวยงามเคล้าสายหมอก เนื่องจาก สภาพอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี ทำให้ผลผลิตสตรอเบอรี่มีคุณภาพ ลูกใหญ่สีแดงสด รสหวาน อร่อย เก็บสตรอเบอรี่ กินสดๆ จากไร่ หรือซื้อกลับบ้านในราคาถูก

ดอยปุย

“ดอกนางพญาเสือโคร่ง”

หากมาเที่ยวช่วงปลายเดือนธันวาคม-มกราคม จะมีโอกาสเห็นดอกนางพญาเสือโคร่ง ออกดอกสีชมพูสวยงาม

ไฮโล