จีนเตรียมบริจาค ซิโนแวค

จีนเตรียมบริจาค ซิโนแวค เพิ่ม 1.5 ล้านโดส สธ.ชี้ สูตรไขว้ ป้องกันติดเชื้อได้ 70% เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ที่ศูนย์แถลงข่าว สถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี บาคาร่า

นายแพทย์ โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้แถลงสถานการณ์ โรคโควิด – 19 และ ผลการศึกษา ประสิทธิผล การป้องกัน การติดเชื้อ ของวัคซีน โควิด 19 ว่า

ประเทศไทย มีผู้ป่วยโควิด 19 รักษาหาย 8,238 ราย มากกว่า ติดเชื้อใหม่ ที่พบ 8,148 ราย อาการรุนแรง และใส่ท่อช่วยหายใจ มีจำนวนลดลง ภาพรวม การติดเชื้อ ภายในประเทศไทย มีการลดลงอย่างช้า ๆ โดย 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ พบว่า จังหวัดยะลา และ จังหวัดนราธิวาส ลดลงอย่างชัดเจน

เชื่อว่า ไม่เกิน 3 สัปดาห์ สถานการณ์ การแพร่ระบาด จะใกล้เคียงกับ จังหวัดอื่น ๆ จังหวัดสงขลา ยังต้องจับตาดู อีก 1 ถึง 2 สัปดาห์ ส่วน จังหวัดปัตตานี ยังไม่ลดลงอย่างชัดเจน ต้องขอความร่วมมือ ดำเนินการ ตามมาตรการ ควบคุมป้องกันโรค ส่วนที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่

– จังหวัดนครศรีธรรมราช
– จังหวัดเชียงใหม่
– จังหวัดระยอง
– จังหวัดตาก
– จังหวัดจันทบุรี
– จังหวัดขอนแก่น

และคลัสเตอร์ต่าง ๆ ทั้ง

– เรือนจำ
– สถานศึกษา
– แคมป์คนงาน
– ค่ายทหาร
– ตลาด
– งานศพ
– งานกฐิน

สูตรไขว้ ป้องกันติดเชื้อได้ 70%

จีนเตรียมบริจาค ซิโนแวค

ทั้งนี้ หลังจากที่ เปิดประเทศแล้ว หากไม่เข้ม มาตรการต่าง ๆ หรือ ประชาชน และ สถานประกอบการ ให้ความร่วมมือน้อย อาจมีการติดเชื้อสูง ถึงวันละ หลายหมื่นราย แต่หากให้ความร่วมมือกัน เป็นดีอย่างดี แลัเข้มงวด แนวโน้มการระบาด จะลดลง ตามที่คาดการณ์ไว้

สำหรับ การฉีดวัคซีน โควิด 19 ฉีดสะสม 78,656,124 โดส เข็มที่หนึ่ง ครอบคลุมแล้ว กว่า 60% ของประชากร ล่าสุด คณะอนุกรรมการ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มีการประชุม เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา รับทราบถึง ประสิทธิผล การป้องกัน การติดเชื้อ จากการใช้งานจริง

โดยใช้ฐานข้อมูล ห้องปฏิบัติการ สถาบันป้องกัน ควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) ของผู้รับบริการเขต กทม. และ ข้อมูลการ ฉีดวัคซีน ในระบบหมอพร้อม เมื่อเดือน กันยายน 2564 พบว่า

– แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ป้องกัน การติดเชื้อ 54%
– สูตรไขว้ ซิโนแวค และ แอสตร้าเซนเนก้า ป้องกันติดเชื้อ 70% ถือว่า มีประสิทธิผล ที่น่าพอใจ

จีนเตรียมบริจาค ซิโนแวค

และเป็นอีกเหตุผลหนึ่ง ที่ กทม. ลดการระบาด ได้เป็นอย่างดี สำหรับสัปดาห์หน้า จะมีวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า ส่งมอบอีก 2 ล้านโดส ซึ่งเป็นไปตามแผน และปลายเดือนนี้ จะส่งครบ ตามที่กำหนด และไฟเซอร์ ส่งเพิ่มอีก 6 ล้านโดส ดังนั้น สัปดาห์หน้า จะมี 8 ล้านโดส และได้รับการ ประสานจากประเทศจีน ว่าจะบริจาค วัคซีนซิโนแวค ให้ประเทศไทย อีก 1.5 ล้านโดส

นอกจากนี้ ทางคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ยังมีมติ ให้คำแนะนำ การฉีดวัคซีน คือ

1. ฉีดวัคซีนโควิด ชั้นผิวหนังได้ กรณีวัคซีนมีจำกัด เนื่องจาก ประสิทธิผล ที่ใกล้เคียงกับ การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ พบผลข้างเคียง ทางผิวหนังที่ชัดกว่า แต่ผลข้างเคียงภาพรวม เช่น การเป็นไข้ ลดน้อยลง เพราะใช้วัคซีน ที่มีปริมาณน้อยกว่า
2. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และ วัคซีนโควิด 19 ไปพร้อม ๆ กันได้ เนื่องจาก วัคซีนโควิด มีความปลอดภัย ค่อนข้างสูง ฉีดเกือบ 80 ล้านโดส อาการรุนแรง จากวัคซีนมีไม่มาก
3. ผู้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ให้กระตุ้นเข็ม 3 ได้ทั้ง ไฟเซอร์ และ โมเดอร์นา ระยะห่าง จากเข็มที่ 2 ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป โดยผู้ที่รับครบ ในช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน สามารถไปลงทะเบียน ยังจุดฉีดใกล้บ้าน ได้ตามความสมัครใจ
4. กรณีแพ้วัคซีน ให้เปลี่ยนชนิดวัคซีนได้ ตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือ ตามดุลยพินิจ ของแพทย์ ซึ่งการฉีด จะเริ่มจาก เชื้อตาย ไวรัลเวคเตอร์ และ mRNA ส่วนกรณีที่ มีความจำเป็น ต้องเดินทาง ไปยังต่างประเทศ ให้พิจารณา ฉีดตามข้อกำหนด ของประเทศปลายทาง เป็นรายกรณี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *