กองทัพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กองทัพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบก 31 โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ป.4 พัน.4 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย และกำลังพลทหารจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน 3 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับ สมาคมกู้ภัยเจ้าคุณพัฒน์ (หนองบัว) และประชาชนจิตอาสา ไฮโล

กองทัพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน ช่วยกันขนย้ายสิ่งของ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่หมู่ 2 และ 12 ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

นอกจากนี้ ได้ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองบัว เร่งขนย้ายยา เวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลหนองบัว ไว้ในพื้นที่ปลอดภัย เนื่องจากมีมวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมโรงพยาบาลหนองบัว อาจส่งผลต่อการบริการและการตรวจรักษาผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกได้

กองทัพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

และชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน และทหารจิตอาสาภัยพิบัติ อำเภอหนองบัว ชุดที่ 2 ดำเนินการขนย้ายสิ่งของ เครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมวลน้ำหลากที่ไหลเข้าท่วมในพื้นที่นี้ เป็นน้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ไหลเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *